За Нас

Фирма Виктрикс ООД е създадена през 1992 год. Колективът на фирмата се състои изключително от квалифицирани специалисти със значителен стаж в областта на изчислителната техника. Виктрикс ООД притежава сертификат за качество по ISO 9002 от 1997 год., издаден от British Standards Institution (BSI).

Предмет на дейност на фирмата e:
 • производство и продажба на компютърни системи с търговска марка Victrix, конфигурирани по желание на клиента
 • продажба на маркови компютри
 • проектиране и изграждане на локални мрежи
 • продажба на компютърни модули и аксесоари
 • продажба на компютърна периферия (принтери, скенери, дигитайзери и др.)
 • разработка и продажба на софтуерни продукти
 • продажба на размножителна, издателска и офис техника
 • oсъвременяване на компютърни системи
 • гаранционен и извънгаранционен сервиз

Виктрикс ООД е дистрибутор на фирмите:
 • Duplo International Ltd
 • Graphic Whizard Inc

За контакти:
гр. София, ул."Юрий Гагарин" 17, бл.15, вх.А
тел.: 870 0352, 870 0554
факс: 971 28 10
e-mail:office@victrix.bg